Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива „Одговорни пред Одговорностите-2“, граѓанската организација Бравура Кооператива, Делчево ќе одржи завршен настан Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите-2“.  Целта на настанот е презентација на резултати од иницијативата.

 

КОГА

од: 06-04-2023 12:00

до: 06-04-2023 14:00

КАДЕ

Kанцеларија на Бравура Кооператива, Делчево / Zyra e Bravura Kooperativa, Dellçevë / Оffice of Bravura Cooperative, Delchevo

Останати настани

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

30-03-2024

Панел дискусија: Зајакнување на соработката меѓу националните чинители за проценка на изборниот ризик во Северна Македонија

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

27-03-2024