Пикник: „Дојди на пикник“


Големина на фонт

Во рамки на иновативната иницијатива „Што е (не)сработено?“, Центарот за младински активизам Крик ќе организира завршен настан насловен “Дојди на пикник“. Настанот е од јавен карактер, а на истиот учество ќе земат претставници од невладините организации, општината, лица со попреченост и заинтересирани граѓани на Општина Кисела Вода. Целта на овој настан е на понепосреден начин да се запознаеме со потребите на лицата со попреченост, да се развие дијалог, но и да се запознаеме што е она што општината го работи за олеснување на нивниото секојдневие.

КОГА

од: 12-04-2023 12:30

до: 12-04-2023 14:00

КАДЕ

Спортска сала на ОУ „Невена Ѓорѓиева Дуња“, Кисела Вода / PS Nevena Gjorgjieva Dunja Sports Hall, Kisela Voda

Останати настани

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

30-03-2024

Панел дискусија: Зајакнување на соработката меѓу националните чинители за проценка на изборниот ризик во Северна Македонија

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

27-03-2024