Кајак тура “Весламе за родова еднаквост“


Големина на фонт

Беса Зиба, мобилизаторката на заедницата во рамки на својата иновативна иницијатива организира кајак тура со цел да лобира за родова еднаквост во нашата држава.

Турата почнува од село Ташмаруништа во 09.00 часот и е предвидено да се стигне во село Глобочица во 12:00 часот. Ова тура ќе трае околу 14 км.

Дел од турата ќе бидат 16 учесници од двете родови.

 

КОГА

од: 21-08-2021 08:00

до: 21-08-2021 13:00

КАДЕ

село Ташмаруништа, fshati Tushmarunishta, village Tushmarunishta - Struga

Галерија

Останати настани

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Мобилизатори на заедницата

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Мобилизатори на заедницата

30-03-2024

Панел дискусија: Зајакнување на соработката меѓу националните чинители за проценка на изборниот ризик во Северна Македонија

Мобилизатори на заедницата

27-03-2024