Инфо сесија: Предизвици по прогласувањето на дел од Шар Планина за Национален парк “


Големина на фонт

Ардонит Исмаили во рамки на неговата иницијатива „Шар-Нашиот природен дом“ и мониторинг темата на 23.06.2021 година ќе одржи Инфо сесија.

Идејата на оваа сесија е поблиску да ги информираме граѓаните на Тетово за иницијативата и да разговараме за важноста на заштитата и унапредувањето на ова природно наследство што го има планината Шар.

А Г Е Н Д А
12.00 – 12.15 Регистрација на учесници
12.15 – 12.25 Воведување и презентација на проектот „Шар – нашиот природен дом“ – Ардонит Исмаили – мобилизатор на заедницата во „Поддршка на изборните реформи“
12.25 – 12.35 „Предизвици за прогласување на Шар Планина за национален
парк“ – Метин Муареми – Претседател на Платформата Пријатели на Шарa
12.35 – 12.50 „Предизвици на официјалните институции пред и по
прогласувањето на Шар Планина за Национален парк“ – Претставник од Министерството за животна средина и просторно планирање
12.50 – 13.00 „Влијание и развој на туризмот по прогласувањето на Шар
Планина како Национален парк“ – Лuљета Адеми – Натуралист, советник на претседателот за
вклучување
13.00 – 13.10 „Еколошки предизвици на активистите по прогласувањето на
планината Шар за национален парк“ – Неџбедин Халити – претседател на невладината организација „Еконатира“
13.10 – 13.20 Прашања и дискусија од учесниците
13.20 – 13.30 Заклучни забелешки и затворање на настанот
13.30 – 14.00 Традиционален коктел

КОГА

од: 23-06-2021 12:00

до: 23-06-2021 14:00

КАДЕ

Hotel Scardus

Останати настани

Панел дискусија: „Кодекс на однесување – Борба против насилството врз жените во политиката и во изборните процеси”

Мобилизатори на заедницата

11-06-2024

Панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Мобилизатори на заедницата

03-04-2024

Работилница за акредитирани набљудувачи на изборите

Мобилизатори на заедницата

30-03-2024