Реконструкција на улица ,,Туристичка - 2“ (Еуро Хотел - Сатеска) (ноември)

Ќе се врши мобилизација на заедницата за подигање на свеста кај граѓаните за ориентација во читање на изборните програми на кандидатите на избори.

Паралелно со активностите ќе произнесеме и конкретно ветување на актуелниот градоначалник кое е предвидено во буџетот на општината и политичката програма.

Со оваа иновативна иницијатива ќе ја зголемиме и транспарентноста и отчетноста на локално ниво.