Подобар пат - полесен живот за село Галате (фебруари)