Креирај ја својата автономна зона- Младински Центар (декември)

Прашањето на моноторинг се однесува на политичката партија што победи на последните избори во Општина Прилеп. А во самата програмата оваа политичка партија имаат ветено и наведено дека во Прилеп ќе има отварање и менаџирање на Младински центар. Според ветувањата ние, како млади, очекуваме да се отвори овај Младински центар во текот на мандатот на Градоначалникот, бидејќи сега за сега во овој едногодишен мандат не е никаде предвидено ова прашање да се доведе до реализација.