Иницијатива за подобри услови за живот и подобрување на животната средина во ромската заедница во Кочани (април)