Иницијатива за подобри услови за живот и подобра животна средина во ромската заедница во Општина Кочани (март)