Дали е зглемен бројот на контењери за селекција на отпад во општина Босилово (јануари)