Урбан младински Чаир

Оваа иницијатива има за цел развој и подобрување на урбаната култура за младите во Општина Чаир, во Скопје. Поради недоволни елементи на урбана култура, скејт-паркот е посочен како едно од решенијата за општина Чаир. За целите на оваа иницијатива ќе се спроведе истражување, како и интервју со: млад скејтер за придобивките од постоењето на скејт-парк; претставник на Општина која веќе инвестирала во скејт-парк (на пр. Карпош, Центар), на задоволството на граѓаните, особено на младите поради постоењето на скејт- парк, како и проценка за потребната финансиска инвестиција и техничката спецификација. Наодите и препораките ќе бидат споделени со јавноста во форма на визуелизација и промоција и истите ќе бидат доставени до партијата за програмата за локалните избори.