УНЕСКО на дланка

Оваа иновативна иницијатива има за цел да ја мобилизира локалната заедница и да информира за важноста на процесот на додавање / отстранување на културните споменици во Охрид и Струга. Иницијативата вклучува дизајн на постери со препораките на УНЕСКО кои ќе бидат поставени на различни локации во двете општини; организација на јавна дискусија; како и таканаречениот Мал Монмартр во Охрид и Струга каде средношколци ќе цртаат креативни мотиви инспирирани од природните и културните убавини на крајезерските градови.