Совет за млади-надеж за млади

Оваа иницијатива ќе ги испита ограничените можности и механизми за младинско учество во Општина Гостивар. Иницијативата ќе се осврне на можностите и механизмите за учество на младите преку креирање видео интервјуа, организација на семинар и дебата за млади, квантитативно и квалитативно истражување, вклучително и различни специфични целни групи во врска со учеството на младите во општината за да се утврди најдобриот можен исход за младите во Гостивар и истиот да се испрезентира пред партијата за нејзината програма за локалните избори.