Патот до успехот на младите научници

Оваа иновативна иницијатива се стреми да ја информира заедницата за владината мерка и потребата од зголемена поддршка за учеството на најдобрите студенти на меѓународни Олимпијади и натпревари, како и младите таленти да бидат признаени од институциите и од заедницата. Ова ќе се постигне преку креирање на краток документарен филм со еден млад интелектуалец, јавна проекција на филмот и дискусија со публиката која ќе следи по завршувањето на филмот за тоа како младите луѓе да бидат повеќе ценети и наградени согласно заслугите.