Недостаток на акција од страна на надлежните институции за спречување на нелегалното сечење на планината Јабланица / Ѝ требаш на Јабланица

Овој 2I има за цел да ја следи мерката на владата за „намалување на бројот на инспекторати во земјата за скоро половина и двојно зголемување на бројот на инспектори кои работат на регулативата за животната средина и пазарот“. Ова е потребно бидејќи постојната институционална поставеност во југозападниот регион и општина Струга се соочуваат со многу предизвици во врска со масовно нелегално сеча на планината, уништување на шумите, свлечишта и поплави. Иницијативата има за цел да започне петиција преку Интернет што ќе собере поддршка од јавноста и ќе побара од владата да го забрза спроведувањето на оваа планирана мерка. Предвидени се и други активности за ангажирање на заедницата, како што се: кампања за социјални медиуми, герила активности, печатени материјали за дисеминација на информации.