Мој Простор

2I има за цел да ја мобилизира локалната заедница околу следното владино ветување „… во текот на 2020 година, младински културни центри ќе бидат отворени во четири општини“. Ова исто така ќе придонесе за реализација на неодамнешните законски измени од 14 јануари 2020 година, кога Законот за млади беше одобрен од Парламентот. Законот предвидува Младински културен центар во секоја општина во земјата во следните пет (5) години. Иницијативата преку кампања преку Интернет, герилски акции и лични (или on-line) дискусии ќе мобилизира погодените заедници, информираат и дебатираат за владината мерка и бараат одговорност од соодветните институции за исполнување на ветувањата.