Квалитетно образование

Оваа иницијатива има за цел внимателно да го следи постигнатиот напредок во процесот на обнова и обнова на инфраструктурата на средните училишта лоцирани во Прилеп. Користејќи различни алатки и пристапи, како што се зуми на зумирање, учеснички дискусии со засегнати страни, изложба на фотографии во градското собрание, оваа 2I ќе ја мобилизира заедницата и ќе го поттикне нивниот интерес да го следат напредокот во спроведувањето на ветувањето на Владата. Иницијативата предвидува развој на медиумски производи (видео, постери) насочени кон подигнување на свеста за важноста на добриот квалитет на образованието и посветеноста на земјата како дел од глобалните напори за подобрување на животот на граѓаните, како што се гледа од Целите на одржливиот развој на Обединетите нации вклучително и SDG 4 за инклузивно и правично квалитетно образование.