Имаме вакво нешто

Оваа иновативна иницијатива се стреми да ја информира заедницата за владиното ветување/мерка за реставрација на скопскиот аквадукт.
За таа цел, за да се мобилизира и подигне свеста на младите во врска со оваа мерка, ќе се спроведат низа активности како што се: создавање стрип за деца за тоа каков е аквадуктот и какво е неговото значење денес; креирање на лого со порака за аквадуктот кој ќе биде отпечатен на маица што ќе им биде поделена на граѓаните на главниот плоштад; и финална презентација со познат архитект кој го креирал планот за реставрација.
Сите активности во рамките на оваа иницијатива ќе бидат редовно споделувани на социјалните медиуми.