Зголемување на платата од 20-30%

Во фокусот на оваа иницијатива е мерката предложена во Владината програма за зголемување на просечната плата за 20-30% и минималната плата за 20-40%. Со оваа иницијатива ќе бидат организирани дискусии со граѓаните за ова ветување на владата да преземе зголемување на платите и да предизвика нивниот интерес да се вклучат во акцијата и да бараат одговори од релевантните институции за ветеното зголемување. Алос ќе се организираат дискусии со претставникот на деловната заедница со цел да се разбере нивната позиција во врска со зголемувањето, земајќи ја предвид тешката економска состојба заради пандемијата КОИД-19. Е се спроведат неколку герилски акции насочени кон информирање и потсетување на граѓаните за порастот во Кавадарци, Неготино, Росоман и Демир Капија