Дефицитарни студии во Македонија

Оваа иновативна иницијатива се фокусира на одливот на мозоци во земјата и слабиот интерес кај студентите да се запишуваат на дефицитарни студии. Иницијативата, преку истражување, ќе ги испита причините за дефицитарните студии во високото образование и резултатите ќе бидат споделени на јавен настан, како и на социјалните медиуми. Конечните резултати ќе бидат презентирани и на национална и локална телевизија. Резултатите исто така ќе бидат визуелизирани преку кратко видео, кое исто така ќе ги покаже придобивките од студирањето на дефицитарните студии.