5.Воведени мерки во координација со земјите во регионот