4.Буџет алоциран за мерката поддршка за самовработување во рамки на оперативниот план за 2021 година