3. Споредба на потрошени средства во 2020 година и колку средства се одвоени за оваа мерка за 2021 година