3.Донесени документи и процедури со кои се регулира улогата на општините врз основа на законот за Шар планина како национален парк.