3.Буџет алоциран за оперативниот план за активни мерки за вработување за 2021