2.Износ на обезбедени средства ви буџетот за реконструкција на објектот