2.средства за инвестиции во научно технолошкиот парк за 2021