2.Воведени нови мерки за справување со Ковид 19 кои се однесуваат на здравствените работници