2.Буџет потрошен за мерката поддршка за самовработување за 2020 година наспроти одобрениот