2. Број на училишта кои ги надградиле лабораториите или направиле нови