1.Тек и опфат на реконструкцијата на ЦУК во Куманово