1.Отпочната постапка и фази за отворање на старт ап село во Скопје