1. Износ на одобрени средства од Владата/МОН до општината за изградба на ОУ Наим Фрашери