1. Вредност на буџетот за оваа мерка во 2021 година