1.Број на примери на споделени добри пракси за средно образование