Презентација на платформата за регистрација на кандидатите во Државната изборна комисија