Работилница: Начела за формулирање на политики и подготовка на изборни програми и стратегии засновани на политики