Документ: Прирачник за инклузија на лицата со попреченост во политиката

Линк до документот: Притисни тука