Документ: ПАТОКАЗ ЗА АКТИВНОСТИ ЗА МОНИТОРИНГ И МОБИЛИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЦАТА

Линк до документот: Притисни тука