Документ: Парламентарни избори 2020 – Анализа на кандидатските листи низ призмата на општествена и политичка вклученост

Линк до документот: Притисни тука