Документ: Кодекс на однесување за борба против насилството врз жените во политиката и изборниот процес

Линк до документот: Притисни тука