Фокус група на иницијативата Од млади за млади

Млади од политички партии

Sotir Gabeloski во рамки на иницијативата Од млади за млади,  на 18 јуни ја одржа првата фокус група за креирање младински политики со младите од Крушево.

Првата фокус група помина со плодна дебата. Дефиниравме проблеми, но и зборувавме за решенија. Младите од град Крушево и населените места Норово и Бучин предложија конкретни проекти и со тоа се постави основата за креирање на документ кој ќе содржи проекти и предлог активности произлезени од млади за млади.

 

Галерија