Работилница за понатамошен развој на концептот за следење на изборните ветувања

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси, Настани, Работилници и обуки, Работилници и обуки

Битола неодамна беше домаќин на серија импресивни панел дискусии организирани од ИФЕС, како дел од проектот Поддршка на изборни реформи, поддржан од Владата на Швајцарија. На настанот присуствуваа мобилизатори на заедницата, претставници од граѓански организации – грантисти, исто така и претставници од локални самоуправи од различни делови на Пелагонија, како и претставници од медиумите.

Првата панел дискусија беше насочена кон искуствата од процесот на следење, истражувајќи ги предизвиците и достигнувањата со кои се справуваат граѓанските организации и локалните власти. На панелот, службеникот за млади Гоце Бумбароски за Прилеп и Марија Ташкоска од ГО на Младински совет Прилеп говореа за нивната соработка во врска со отворањето на Младинскиот центар во општината. По завршувањето на иновативната иницијатива на оваа граѓанска организација, беше формиран Советот за млади и беа преземени чекори за идентификување на идеален простор за младите во Прилеп. Понатаму, Златко Талевски од Младински културен центар – Битола и Злате Бошевски, советник за локален економски развој, ги споделија своите позитивни искуства во врска со имплементацијата на неопходната инфраструктура и одржливото улично осветлување за безбедноста на граѓаните.

Втората дискусија го префрли својот фокус кон научените лекции и потенцијалните начини за подобрување на ефективноста на следење на изборните ветувања, како на национално, така и на локално ниво. Дискусијата ја започна мобилизаторот на заедницата Масар Жаку, кој ги изрази неговите рефлексии во врска со активностите поврзани со ветувањето на централната власт за отворени изборни листи. Новинарот Стево Башуровски ги сподели своите ставови за важноста на телевизијата како извор на информации за локалните заедници за веродостојно, осмислено и непристрасно информирање. Понатаму, Виктор Илиев од ИМКА Битола и Маја Петанческа од Станица ПЕТ Прилеп говореа за упорноста на нивните граѓански организации да ги мобилизираат своите заедници за изборните ветувања за велосипедски патеки и сместувачки капацитети во градинките.

На крајот на настанот, Елена Огненовска од ТИМ Институтот даде увид во истражувањето за едукација на граѓани и гласачи откривајќи клучни наоди коишто можат да ги водат идните иницијативи.

Работилницата служеше како платформа за засегнатите страни од различно потекло да се здружат, да споделат искуства и заеднички да работат кон подобрување на транспарентноста и отчетноста на изборите.

Работилница за понатамошен развој на концептот за следење на изборните ветувања

Галерија