Презентација на наодите и клучните препораки: Младите и нивните податоци на интернет

Јавни настани, Настани

На 13-ти мај, ИФЕС одржа настан со цел презентација на целокупниот процес што води до креирање препораки и мерки за  политики во рамки на инклузивен процес заснован на докази кој што вклучува опсежни консултативни состаноци, детални квантитативни и квалитативни истражувања и дискусии за валидација со различни чинители.

Значајната соработка со Бреинстер доведе до хакатонот, кој кулминираше со 9 сеопфатни предлози за дигитализација на препораките за политики.

Настанот претставуваше можност да се презентира процесот и да се обелоденат наодите од истражувањето, препораките за политиките и триумфалното решение на SavetheData Hackathon. Презентациите и дискусиите дадоа вредни сознанија за онлајн употребата и потенцијалните ризици поврзани со личните податоци кај младите, предлагајќи практични решенија за ублажување на овие прашања.

Талентираните студенти на Бреинстер, победници на „Save the Data“ hackathon, го претставија дигиталното решение посветено на заштита на личните податоци на младите индивидуи. Оваа уникатна иновација се издвојува меѓу клучните препораки на документот за јавна политика насловен „Младите и дигиталната приватност“.

Презентација на наодите и заклучок од процесот за реализација на длабински документ за политика на тема: Младите и нивните податоци на интернет

Галерија