Презентација за граѓански должности и гласачки права како императив на информирано граѓанство

Работилници и обуки, Работилници и обуки

На 26-ти октомври 2023 година, Скопје беше домаќин на важен настан каде што во центар на внимание беше истражувањето за едукација на гласачи и граѓани. Овој настан, како дел од проектот „Поддршка на изборните реформи“, а поддржан од Швајцарската влада, ја нагласи важноста на едуцирање на граѓаните за нивните граѓански обврски и гласачки права.

Јоана Косма, Директорка на Меѓународната фондација за изборни системи (МФИС) за Северна Македонија, ја започна постапката со тоа што ги објасни главните цели на истражувањето. По неа, Елена Огненовска и Јелена Ќетковиќ Јанева од Институтот ТИМ стручно ги водеа присутните преку методологијата на истражувањето, клучните наоди и практичните препораки.

Динамичните сесии за прашања и одговори дополнително го збогатија денот, нудејќи им на присутните можност да се продлабочат во содржината на истражувањето, да поставуваат прашања и да дискутираат за идните импликации. Настанот достигна висок степен на размислување, одбележувајќи го денот како добар предзнак за еволуцијата на граѓанското и гласачкото образование во регионот.

Презентација за граѓански должности и гласачки права како императив на информирано граѓанство

Галерија