Податоци од мониторинг на Програмата на Владата на РСМ

Во рамки на проектот „Поддршка на изборните реформи„ финансиран од Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведува Меѓународната фондација за изборни системи (IFES) во партнерство со Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) се реализираат активности за мониторинг на ветувањата од официјалната програма за работа на Владата 2020-2024 година и до која мера истите се спроведуваат.