Онлајн дискусија и промоција на иницијативата Унеско на Дланка

Јавни настани, Мобилизатори на заедницата

Неделата од 14 до 20 јуни  мобилизаторката на заедницата Весна Цветаноска во рамки на иницијативата ,,Унеско на Дланка” одржа онлајн дискусија за тоа како да го заштитиме природното и културното наследство на Охрид и Струга.
Со цел промовирање на иницијативата и мобилизирање на што повеќе граѓани, таа имаше можност да сподели информативен материјал и да ги слушне мислењата на минувачите во центарот на Струга.

Галерија