Овој декември, низ разговор со граѓаните на општина Тетово, 48 млади мобилизатори ги применија знаењата, стратегиите и алатките за активно граѓанско вклучување стекнати од Програмата за мобилизација на заедницата и следење на предизборни ветувања.

Галерија